اینجا نه افغانستان است و نه کدام کشور آفریقایی تگزاس است

Dari Radio 37 views
اینجا تگزاس یکی از باکلاس ترین ایالت‌های آمریکا است مردم در صف ایستاد شده‌اند تا گاز دریافت کنند. با سرمای منفی ۱۵درجه، تمام مارکت‌ها غارت شده‌اند، برخی از خانه‌ها حتی تخریب شده‌اند، صف‌های طولانی برای گرفتن یک پرس غذا و زنده ماندن، ۳۰ بی‌خانمان یخ زده، برق و آب و گاز قطع شده است

Add Comments