حراج تاریخ افغانستان در دکانها

Dari Radio 39 views
در دکان‌های عتیقه‌فروشی هرات آثار باستانی با قدامت بیش از هزار سال به فروش می‌رسد .

Add Comments