نمانیده ی پارلمان پاسکتان ، جنگ در افغانستان نارواست

Dari Radio 41 views
نماینده مردم پاکستان در پارلمان میگوید جنگ جاری در افغانستان ناروا حرام است و طالبان جهاد نه بلکه برادر کشی میکنند و حالا که امریکا از افغانستان خارج میشوند پس جنگ بخاطر چی چرا انفجار انتحار چرا تخریب پل پلچک و غیره جزییات بیشتر در ویدیو تماشا کنید

Add Comments