هشدار موج سوم کرونا در افغانستان

Dari Radio 35 views
وحید مجروح سرپرست صحت عامه افغانستان از شیوع موج سوم کرونا در کشور هشدار می‌دهد؛ اما می گوید که به دنبال ایجاد ترس و وحشت در میان مردم نیستیم.

Add Comments