فریاد مظلوم

Dari Radio 26 views
این تصاویر امروز مسجد الاقصی است و فریادهای تکان‌دهنده دادخواهی یک زن مسلمان درمانده از ظلم صهیونیست ها

Related

Add Comments