بانوان افغانستانی و فتح قله ها

Dari Radio 34 views
برخی بانوان ورزشکار قله شاه فولادی در ولایت بامیان را فتح کردند این بانوان با به اهتزار درآوردن پرچم افغانستان بر فراز این قله می گویند که دستاورد تازه ای را به ثبت رساندند

Add Comments