برخلاف ماکرون قلب فرانسه برای فلسطین می تپد

Dari Radio 37 views
فرانسوی ها دستورات ماکرون و دولتش برای منع تظاهرات ضد اسرائیلی را نادیده گرفتند و با حضورشان از فلسطینی ها حمایت کردند

Add Comments