هشدارها در هرات در مقابل ویروسی جهش یافته بالا گرفت

Dari Radio 34 views
هشدارصحت عامه ی هرات در باره شیوع نوع جدید جهش یافته ی ویروس کرونا! (محمدسردار بهادری)یکی از اعضای شورای ولایتی هرات میگوید:اداره محلی هرات و صحت عامه باید برای جلوگیری از گسترش این ویروس اقدامات جدی تری روی دست گیرد

Add Comments