گوش خر بهتر بود از گوش کر

Dari Radio 38 views
اعتراض یک نماینده پارلمان از بی همتی حکومت

Add Comments