رئیس جمهور افغانستان: از گسترش بیشتر خشونت و آوارگی جلوگیری می کنیم

Dari Radio 32 views
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدئویی به صورت تلویحی اعلام کرد که استعفا نخواهد کرد و به کار خود ادامه خواهد داد. این در حالی است که پیش از این بسیاری از رسانه ها اعلام کرده بودند که وی امروز استعفا خواهد داد تا دولت موقت تشکیل شود. وی اظهار داشت: «تلاش ما این هست که برای بیجاشدگان جنگ رسیدگی‌شود؛ به عنوان رئیس جمهور تلاش می کنم بیشتر از این بی ثباتی گسترش نیابد.» اشرف غنی با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان نیروهای دولتی گفت: «به شما اطمینان می‌دهند که از گسترش بیشتر خشونت و آوارگی جلوگیری کنم.» رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که مشورت با تمام همکاران جامعه جهانی پیرامون افغانستان جریان دارد.

Add Comments