احمد مسعود :مشکل افغانستان با طالبان حل نمی‌شود

Dari Radio 30 views
احمد مسعود :مشکل افغانستان با طالبان حل نمی‌شود شاید جنگ ختم شود اما مشکل حل نمی‌شود و افغانستان پیشرفت نمیکند

Add Comments