وزیر خارجه ی ایران ، توافق موقت را یک توافق خوب نمی دانیم

Dari Radio 26 views
امیرعبداللهیان: مطالبات جمهوری اسلامی در مذاکرات به هیچ وجه فراتر از برجام نیست / توافق موقت را یک توافق خوب نمی دانیم

Add Comments