Գրքի հմայքը (28)

Armenian Radio 6 views
Պատմությունների ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա այնքան մեծ է, որ մեր առօրյա վարքագծերից շատերը կարելի է մեկնաբանել պատմություններով: Սնահավատությունից մինչև իրարանման խնդիրների նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումները, վարքագծային և հոգեբանական խնդիրները զգալիորեն վերադառնում են հասարակության մշակույթում առկա առասպելներին և պատմություններին: Մի շարք այդ լեգենդներից ու պատմություններից մեզ են հասել գրավոր ժառանգության տեսքով, որոնցից մի քանիսին կծանոթանանք մի քանի հաղորդումների ընթացքում:

Add Comments