تلاش کفتار برای دزدیدن طعمه پلنگ

Dari Radio 2 views
کفتارها از جانوران درنده ای هستند که معمولا از باقی مانده لاشه حیواناتی که توسط دیگر جانوران شکار شده اند تغذیه می‌کنند.

Add Comments