کمبود شدید پزشک متخصص در افغانستان

Dari Radio 12 views
مهاجرت پزشکان متخصص، افغانستان را با کمبود شدید متخصص به ویژه متخصص قلب روبرو کرده است

به دلیل مهاجرت پزشکان متخصص، کودکان نیازمند به جراحی مجبورند مدت زمان زیادی را در فهرست انتظار سپری کنند.

پس از سال‌ها انتظار، بالاخره نوبت به جراحی قلب بلقیس رسید. وی که از شش ماهگی به نارسایی قلب مبتلا بود سرانجام تحت جراحی و معالجه قرار گرفت.

خانواده این کودک افغان با ابراز خرسندی از انجام عمل قلب به روی بلقیس، ابراز امیدواری کردند با افزایش کادر درمان و تجهیزات پزشکی، بیماران بتوانند به فوریت مداوا شوند.

با اینکه جراحی قلب بلقیس با موفقیت انجام شد اما یازده هزار کودک مثل او همچنان در فهرست انتظار قرار دارند. این مسئله ناشی از کمبود کادر درمان و فقدان منابع بر اثر تحریم‌هایی است که آمریکا تحمیل کرده است.

دکتر صدیقی یکی از سه متخصص قلبی است که در افغانستان باقی مانده است. وی که ماهانه ۶۰ جراحی قلب انجام می‌دهد می گوید ما حدود بیست و سه هزار بیمار را در فهرست انتظار عمل داریم و این آماری ناامیدکننده است که امیدواریم با درایت مسئولان و جذب پزشک و اتخاذ تدابیر مناسب، بتوانیم نیازهای بیماران را مرتفع کنیم.

Add Comments