خنثی کردن بمب توسط تکنسین اوکراینی

Dari Radio 4 views
یک تکنسین اوکراینی در شرایطی که صدای انفجار در نزدیکی او به صورت مکرر به گوش می‌رسید، موفق به خنثی سازی بمب عمل نکرده‌ی روسی در یکی از پایگاه‌های اوکراینی شد.

Add Comments