سر دادن شعار «ما قاسم سلیمانی هستیم» در ترکیه

Dari Radio 3 views
گروهی از معترضان به سفر رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه، با تجمع در خیابان‌ها شعار «همه ما قاسم سلیمانی هستیم» سر دادند.

Add Comments