تصویربرداری هوایی از کارخانه تسلا

Dari Radio 1 views
تصویربرداری هوایی از کارخانه تسلا

به تازگی، فیلمی از کارخانه جدید ماشین سازی تسلا در آلمان، ضبط  و منتشر شده که تمام مراحل مونتاژ خودرو و فعالیت کارکنان این مجموعه را به تصویر کشیده است.

Add Comments