ماهی کوچکی که پرواز می‌کند

Dari Radio 1 views
ماهی کوچکی که پرواز می‌کند

نوعی ماهی وجود دارد که به دلیل جثه ظریف و باله‌های کوچکش، موقع شنا کردن، به نظر می‌رسد که در حال پرواز است.

همچنین به دلیل حالت مکندگی باله‌هایش، علاقه زیادی به چسبیدن به سطوح مختلف و سایر ماهی‌ها دارد.

Add Comments