دزدی از یک فروشگاه اسلحه در آمریکا

Dari Radio 9 views
یک فروشگاه اسلحه در ایالت تنسی آمریکا مورد دستبرد قرار گرفت. سارقان ساعت چهار صبح با یک وانت سرقتی وارد فروشگاه شدند و چند اسلحه به ارزش ۱۰ هزار دلار به سرقت بردند.

Add Comments