ابلاغ دستورالعمل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی در ایران

Dari Radio 22 views
براساس دستورالعمل بانک مرکزی ایران بانک‌ها و موسسات اعتبار می‌توانند برای اتباع خارجی بالاتر از 18 سال دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان اعطا کنند.

Add Comments