طالبان امنیت همه دیپلمات های خارجی را تضمین کرد

Dari Radio 21 views

Add Comments