27 کشته و زخمی در تیراندازی در دانشگاه روسیه

Dari Radio 2 views
27 کشته و زخمی در تیراندازی در دانشگاه روسیه

Add Comments