Protestçileriň Amerikanyň köçelerine gaýdyp gelmegi

türkmen radıosy 0 views
Ohaýo ştatyň akron şäheriniň polisiýa güýçleri tarapyndan 25 ýaşly gara Amerikaly Walkeriň öldürilenden soň, Amerikaly demonstrantlar yzly-yzyna dördünji gije bu şäheriň köçelerine çykdylar.

Add Comments