Arheologlar tarapyndan taryhy metjidiň tapylmagy

türkmen radıosy 0 views
Arheologlar dünýäniň iň gadymy metjitlerinden birini tapdylar. Arheologlar gözleglerinde taryhy metjidiň galyndylaryny tapdylar. Basylyp alnan Palestinde bu metjidiň daşlary we diwarlary tapyldy.

Add Comments