Daşary işler ministr: Eýran 2015-nji ýyldaky Eýran şertnamasynyň gaýtadan dikeldilmegi bilen baglanyşykly gepleşiklerine täzeden başlamaga taýyn

türkmen radıosy 0 views
Tähran, 2015-nji ýyldaky Eýran şertnamasynyň gaýtadan dikeldilmegi bilen baglanyşykly ylalaşygyň gün tertibinde durýandygyny aýtdy. Daşary işler ministri Huseýin Amir-Abdollahian Yslam respublikasynyň gyzyl çyzyklarda durmagyny nygtaýar we Tähranyň talaplary ýerine ýetirilse şertnamanyň durmuşa geçirilip bilinjekdigini aýtdy.

Add Comments