چالش طالبان توسط چهار زن فعال اجتماعی

Dari Radio 2 views
چهار زن فعال سیاسی و ‌اجتماعی در افغانستان در گفتگوی مستقیم مجازی با سخنگوی طالبان، او را با استدلال‌های شان به چالش می‌کشند.

Add Comments