Palestinalylar Ysraýylyň Nablusa guran hüjümine nägilelik bildirip, uly köçe ýörişleri geçirýärler

türkmen radıosy 6 views
Ysraýylyň Nablus şäherine guran hüjümine nägilelik bildirip, müňlerçe palestinaly basyp alnan Günbatar Şeriýanyň we gabalan Gaza zolagynyň köçelerine döküldi.

Add Comments