Myslimanët në SHBA përballen me diskriminim

Albanian Radio 14 views
Myslimanët përbëjnë afërsisht 1% të popullsisë në Shtetet e Bashkuara. Numri i tyre po rritet por ata vazhdojnë të përballen me diskriminim. Dhe kjo e ka bërë të vështirë jetën për myslimanët që jetojnë në SHBA.

Add Comments