ماجرای التماس آمریکایی ها برای فرار شبانه از عراق

Dari Radio 4 views
ماجرای التماس آمریکایی ها برای فرار شبانه از عراق جمعه العطوانی» مدیر مرکز تحلیل سیاسی "افق": سفیر وقت آمریکا در بغداد نزد آقای نوری المالکی آمد درحالی که ۲۸ تصویر از اجساد ۲۸ سرباز و افسر آمریکایی کشته شده را به همراه خود داشت

Add Comments