سردار قاآنی ؛ :وقتی شهید سلیمانی وارد میدان می شدند، دل همه رزمندگان شاد می شد

Dari Radio 8 views
سردار قاآنی: آیت الله سیستانی با 2 خط فتوا باعث شدند که مردم مسلمان و دلیر عراق با جان و دل وارد میدان شوند :وقتی شهید سلیمانی وارد میدان می شدند، دل همه رزمندگان شاد می شد

Add Comments