سردار قاآنی: هیمنه آمریکا باید شکسته شد

Dari Radio 2 views
سردار قاآنی: هیمنه آمریکا باید شکسته شود :فرمانده نیروی قدس سپاه: انتقام مقدماتی دارد و آن سیلی‌هایی است که دو سیلی را دشمن خورده و سیلی بعدی را رهبر انقلاب تعریف کرده‌اند که باید در ادامه بخورند. :سیلی اول تشییع بزرگ سردار در کرمان بود که پای این تشییع هم انسانهای بزرگی تشییع شدند که عظمت راه این مرد بزرگ است. سیلی دوم حمله ای است که در دنیا سابقه نداشت و ایران به پایگاه آمریکا وارد کرد. :سیلی بعدی که باید خورده شود غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار است. این مسیری که شروع شده و با تلاش بیشتر و با راهنمایی‌هایی که رهبر انقلاب به نخبگان و جوانان ایرانی کردند، هیمنه آمریکا باید شکسته شود

Add Comments