پاسخ دکتر محمود رضا پورکرم به یاوه های بی بی سی

Dari Radio 8 views
تودهنی دکتر محمودرضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی به جنجال این روزهای عوامل بی بی سی در مورد واکسیناسیون ایرانی ها: "طبق سیاست های سازمان جهانی بهداشت، ایران این حق را دارد که از کدام کشور واکسن بخرد! ایران مانع اصل واکسیناسیون نشده بر خلاف برخی یهودیان که با اصل واکسن مخالف هستند"

Add Comments