کارشناس شبکه صهیونیستی آی24: در رژیمهای ارتجاع عرب قانون جایی ندارد

Dari Radio 4 views
کارشناس شبکه صهیونیستی آی24: ایران کشوری قدرتمند است که انتخابات و قانون در آن حکم فرماست برخلاف کشورهای دیکتاتوری چون عربستان، امارات و بحرین که انتخابات جایگاهی در آنها ندارد

Add Comments