ناگفته هایی از عملیات کربلای 5 و نقش فرماندهی سردار قاسم_سلیمانی

Dari Radio 38 views
صدای سردار سلیمانی در عملیات کربلای 5 پس از 35 سال/ ناگفته هایی از عملیات کربلای 5 و نقش فرماندهی سردار قاسم_سلیمانی

Add Comments