توصیه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استفاده از برکات ماه رجب

Dari Radio 5 views
رهبر انقلاب: توصیه میکنم خودم را و شما را که از برکات ماه رجب استفاده کنیم با تقویت پیوند و ارتباط قلبی با خدای متعال

Add Comments