: باید به سمت تربیت رسانه ای مطابق با فرهنگ خود حرکت کنیم

Dari Radio 3 views
سید علیرضا آل داود در برنامه پرسمان شبکه قران: :سواد رسانه ای لازم است ولی کافی نیست. در عصر رسانه های هوشمند قرار داریم :small_blue_diamond: در فضای مجازی در 3 لایه حاکمیت، مدیریت و کاربری باید به سمت ارتقای سطح سواد، مهارت و تربیت رسانه ای قدم برداریم در بررسی محتواهای سواد رسانه ای یونسکو متوجه شدیم بسیاری از آموزه های آن بر خلاف فرهنگ و هویت ملی ماست : محتوای سواد رسانه ای یونسکو مانند سند توسعه پایدار 2030 نام سند فرهنگی را یدک میکشد : باید به سمت تربیت رسانه ای مطابق با فرهنگ، آداب و رسوم کشور خود حرکت کنیم

Add Comments