ویژه سالگرد شکست آمریکا در طبس

Dari Radio 2 views
:: ببینید | رهبر انقلاب: هرکس به جمهوری اسلامی و ملت ایران تعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، امّا ضربه‌ی بزرگ‌تر را خودش خواهد خورد.

Add Comments