قالیباف ، روی حاج قاسم حساسیم

Dari Radio 20 views
قالیباف: دوگانه سازی فرصت‌طلبانه از قدرت دیپلماسی و قدرت میدانی ضد منافع ملی است و منطقی جز فرصت‌طلبی ندارد/ ما روی حاج قاسم‌مان حساس هستیم

Add Comments