آمریکایی‌ها کشتار کودکان افغانستانی را تروریسم نمی داند

Dari Radio 5 views
آمریکایی‌ها: به خاک و خون کشیدن کودکان حرکت تروریستی نیست :حامد کرزی: از مقامات ارشد آمریکایی پرسیدم؛ اگر ده‌ها نفر از زن‌ها و بچه‌های ما کشته شوند این تروریسم هست یا نیست؟ :پاسخ مقامات آمریکایی: خیر این تروریسم نیست. ترویسم زمانی هست که علیه منافع ما باشد...

Add Comments