سقوط آل‌سعود؛ هدف بعدی انصارالله

Dari Radio 5 views
:«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن: در آینده ممکن است که اهداف نبرد ما تغییر پیدا کنند و هدف ما ساقط کردن رژیم سعودی و شکستن شاخ شیطان خواهد بود.

Add Comments