طالبان به پیروزی چشم دوخته اند!

Dari Radio 4 views
طالبان با عقب نشینی نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان به پیروزی چشم دوخته اند! انها می گویند، حکومت افغانستان بدون پشتوانه غربی ها، ۵ روز هم دوام نخواهد کرد!

Add Comments