اظهارات محمد نعیم پس از پایان گفتگوهای بین الافغانی دوحه

Dari Radio 1 views
اظهارات محمد نعیم سخنگوی طالبان پس از پایان گفتگوهای بین الافغانی دوحه

Add Comments