بامیانی ها میدان کریکت می خواهند

Dari Radio 19 views
شماری از بازیکنان و علاقمندان ورزش کرکت در بامیان از مسوولان می‌خواهند تا برای آنان استدیوم و وسایل ورزشی مورد نیاز کرکت را فراهم کنند تا آنان بتوانند به صورت حرفه ای این ورزش را یاد بگیرند.

Add Comments