برخورد راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری

Dari Radio 21 views
برخورد راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری، هنگام ادای نماز عید قربان نماز عید قربان امسال با امامت یک سرباز ارتش در ارگ ریاست جمهوری کشور ادا شد

Add Comments