غنی: "عید امسال، عید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است."

Dari Radio 4 views
رییس‌جمهور غنی: "عید امسال، عید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است." رییس جمهور از همه اعضای کابینه و والیان خواست که اقدامات خاصی در قبال نیروهای نظامی کشور انجام دهند

Add Comments