هجوم شهروندان کابل برای خارج کردن پول‌های خود از بانک‌ها

Dari Radio 16 views
همزمان با سقوط شهر کابل ترس و نگرانی از ورود طالبان وجود دارد و شهروندان برای خارج‌ کردن پول‌های‌ خود به بانک‌ها هجوم آورده‌اند. در بخش‌هایی از کابل، بانک‌ها به‌دلیل نداشتن پول به‌روی مشتریان بسته شده است.

Add Comments