ایران به عنوان برادر افغانستان نمی تواند بی تفاوت باشد

Dari Radio 3 views
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه:: ایران به عنوان برادر افغانستان نمی تواند بی تفاوت باشد / تلاش کردیم گذرگاه هایمان را باز نگه داریم شرایط افغانستان خطیر است.هیات حاکمه افغانستان مسئول امنیت این کشور است.

Add Comments