وزیر خارجه ایران؛ رژیم صهیونیستی ریشه ناامنی در غرب آسیا

Dari Radio 15 views
/ دیدار روسای جمهور ایران و سوریه در آینده نزدیک :سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را به نفع صلح و ثبات منطقه نمی دانیم.

Add Comments