فروش جلغوزه سیاه در بازارهای ولایت خوست

Dari Radio 7 views
: تاجرانی که کار فروش و صادرات جلغوزه سیاه را در ولایت خوست می‌کنند، می‌گویند که بازار گران‌ترین میوه خشک افغانستان رو به رکود است

Add Comments